ประกาศสำคัญ! | แจ้งปิดการใช้งานระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ของ พร. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 0800 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 2000 เนื่องจากจะดำเนินการซ่อมฝ้าเพดานภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server room) | ปิดหน้าต่าง